חברת ה"טייטל"

טייטל

בביצוע עסקאות נדל"ן בארה"ב משתמשים בחברה מתמחה בהעברת בעלות על נכסי נדל”ן שנקראות טייטל קומפני.

 

חברת הטייטל היא חברה ייעודית מורשית, הנמצאת תחת פיקוח של הממשל הפדראלי, ומטרתה להגן על הזכויות והחובות של כל מי שהנו צד בעסקה: הקונה והמוכר והרשויות השונות, חברת השיפוצים, חברת הביטוח וכו’.

חברת ה"טייטל" עצמאית לחלוטין ולא קשורה אל אף אחד מהצדדים ולכן אין לה מחויבות והיא אובייקטיבית לחלוטין.

חברת הטייטל מבצעת את העברת הבעלות והעברת התמורה בין המוכר לקונה, ומנפיקה שטרי העברת בעלות חתומים ע"י המוסדות הרלוונטיים במדינה. 

לאחר סיום בדיקת הנאותות, מנפיקה חברת הטייטל מסמך המציג את העלויות הכרוכות ברכישה ואת הסכום הנדרש להעברה לצורך רכישת הנכס. ביטוח הטייטל, אשר מהווה יתרון עצום בחברות הטייטל, למעשה מעניק למשקיע אחריות על הבדיקה שביצעה לכל אורך תקופת הבעלות (אינה מוגבלת בזמן). כלומר, אם חברת הטייטל ביצעה בדיקה על נכס והוציאה אישור שאין עליו עיקולים, אבל לאחר מספר שנים מתגלה שהיא טעתה וכן יש עיקולים על הנכס, ביטוח הטייטל מכסה את המשקיע מהפסדים.

לאחר רכישה, חברת הטייטל, תעביר לקונה את שטר המכר המקורי, פוליסת ביטוח טייטל וכל מסמך אחר הקשור בעסקת הרכישה. כך תוכלו להגן על עצמכם ולא להיות תלויים בצד שלישי (מתווך או כל גורם אחר אשר ליווה אותך בעסקה) כדי לקבל את מסמכי הרכישה והבעלות.

תפקידי חברת ה"טייטל":

1. בדיקה שאין עיקולים או שעבודים על הנכס, אין חובות משכנתה או מיסים ואין שום מניעה לביצוע העברת הבעלות.

2. נאמן לכספי המכירה עד לסיום המכירה והעברת הבעלות (Closing).

3. הפקת פוליסת ביטוח שנקראת ביטוח טייטל, המגנה בפני תביעות או חובות של בעלים קודמים.

4. עבודה מול סוכני משכנתאות לרישום המשכנתא על הנכס.

5. הזמנת תשריט הנכס עבור הקונה.

6. סוכן מוסמך לביצוע העברת הבעלות שבדרך כלל נערכת במשרד הטייטל קומפני.

7. רישום הנכס בקאונטי.

צרו קשר

דוא"ל: info@nadlan10.com 

פיני לזמי – 052-6621166 

אוריה טנצר – 054-2264429